نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

زمينه های بحث فلسفی در اديان جهان

25000 تومان
اثر حاضر ترجمه فصل اول کتاب "A companion to philosophy of Religion" به مدیریت علمی فیلیپ ال. کوئین و مشتمل است بر مقالات دین پژوهان و فیلسوفان برجسته با موضوعاتی نظیر: سیری در تاریخ اندیشه هریک از ادیان (و در برخی موارد، مجموعه ای از ادیان به هم پیوسته مانند ادیان چینی و آفریقایی)، تصورات مختلف از مفاهیم مشترکی مانند خدا، خود و هستی، انواع نظریه های معرفت و نظام های معرفت شناسی، مفاهیم فلسفی خاص هر دین مانند کرمه (Karma)، تناسخ و دانو، و مجادلات فلسفی میان مکاتب و نظام های فلسفی ادیان.این مقالات بدین قرار است: - "آیین هندو/ نینیان اسمارت/ علی موحدیان عطار"، - "آیین بودا/ پل جی، گریفیتس/ خلیل قنبری"، - "آیین های کنفوسیوس و دائو/ چادهانسن/ محمدعلی رستمیان و محمدتقی انصاری پور"، - "ادیان آفریقایی/ کواسی ویردو/ حسن قنبری"، - "یهودیت/ لن ای، گودمن/ محمدحسن محمدی مظفر"، - "مسیحیت/ ویلیام جی. وین رایت/ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی"، - "اسلام/ عظیم ا. نانجی و عزیزالله اسماعیل/ محمد جاودان".