نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

ظرفيت ها و چالش های تقريب مذاهب اسلامی در لبنان

38500 تومان
این کتاب پژوهشی میدانی در مورد وجود برخی از ظرفیت‌ها و چالش‌های تقریب مذاهب اسلامی در لبنان است. در ابتدای این اثر تاریخچه‌ای از ورود اسلام و تشیع به لبنان ارایه شده و وجود برخی از مراکز دینی و فرهنگی مسلمانان و شیعیان در این کشور و نیز وجود ادیان و مذاهب گوناگون در آن توصیف شده است.نویسنده در همین راستا به معرفی مهمترین مؤسسات و مدارس علمیه شیعه و سنی در لبنان پرداخته و برخی از ظرفیت‌ها و چالش‌های تقریب مذاهب اسلامی در لبنان را از جهات مذهبی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اعتقادی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.وی وجود جریانات و احزاب متنوع سیاسی و مذهبی در لبنان و نیز ایجاد برخی از موانع توسط آمریکا، اسرائیل و جریان وهابیت در لبنان را از مهمترین موانع همگرایی مسلمانان در لبنان عنوان کرده و راهکارهایی برای از بین رفتن این موانع پیشنهاد کرده است.