مشاهده همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

خاستگاه فرهنگی نهج البلاغه

27000 تومان 21600 تومان
نگارنده کتاب بر آن است تا اوضاع فرهنگی عراق را به منزله زمینه های پیدایش نهج البلاغه بررسی و موقعیت فرهنگی و تمدن عراق، پیشینه تاریخی و جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی آن و نیز نقش فرهنگی ـ مذهبی ادیان در عراق را تحلیل نماید. از دیگر مسائلی که در این کتاب بررسی شده عبارت اند از: وضعیت کوفه پس از اسلام؛ انگیزه ورود مسلمانان به عراق؛ علل انتخاب کوفه؛ ساختار جمعیتی و عناصر تشکیل دهنده کوفه، طبقات اجتماعی آن و مسئله پیوستگی اقتصاد و فرهنگ در کوفه؛ بیداری کوفیان؛ حضور برگزیدگان صحابه و موالی در کوفه و جامعه شناسی کوفه.

علم غيب از نگاه عقل و وحی

55000 تومان 44000 تومان

محور و مدار ادیان توحیدی، خدا و اوصاف او از جمله علم غیب است که این امر باوری بنیادین در این ادیان به شمار می‌رود. گذشته از این، علم غیب از مقومات باور به نبوت و به دنبال آن نزد شیعیان از مقومات امامت محسوب می‌شود. اما پیچیدگی تبیین علم غیب از یک طرف و سازگاری آن با عقل و داده‌های عقلانی از طرف دیگر، ذهن و ضمیر اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول نموده است.

این کتاب، با نگاهی تاریخی به مکاتب فلسفی‌ـ‌ کلامی پرداخته و با طرح مسئله عقل و وحی در این باب و انطباق آن با مسئله علم غیب، دیدگاه‌های مربوط را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.

 این کتاب در زمینه غیب‌گویی و جنبه‌های قرآنی و روایی، محور و مدار ادیان توحیدی و علم غیب حضرت حق است که باوری بنیادین در تمام ادیان آسمانی به شمار می‌رود. علم غیب از جمله موارد باور به نبوت است و به دنبال آن نزد شیعیان نیز از مقومات امامت محسوب می‌شود، به این معنا که ادیان به عصمت و علم غیب انبیا، و شیعیان به علم غیب امامت نیز معتقد هستند.

ویژگی تبیین علم غیب و سازگاری آن با عقل و داده‌های عقلانی از مباحث دیگر این کتاب است، این مسئله ذهن و ضمیر اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول کرده است. این کتاب با نگاهی تاریخی به مکاتب تاریخی، فلسفی و کلامی پرداخته و انطباق آن با مسئله علم غیب را مطرح می‌کند و دیدگاه‌های مربوط را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.

این کتاب دارای فصول مختلفی است که فصل نخست کتاب به کلیات می‌پردازد که مبانی معرفت‌شناختی علم غیب، معرفت‌شناسی و سنت معرفت‌شناسی اسلام در آن تبیین می‌شود.

حواس عقل، تجربه، ‌فطرت، کشف وحی، الهام و اشراق مورد نظر مؤلف بوده که به طور کامل به آن پرداخته شده است.

فصل دوم این کتاب، شناخت غیب است، گفت: مفهوم‌شناسی لغوی، اصطلاحی و اقسام غیب در این فصل مطرح شده و در فصلی دیگر مطالبی با عناوین اقسام علم غیب، محدوده علم غیب، کارهای خارق‌العاده و علم غیب مانند معجزه و کرامات و انواع روی‌دادهای فراحسی تبیین می‌شود.

بخش دوم، علم غیب در قرآن و روایات نام دارد که در این بخش علم غیب در قرآن و روایات، منابع علم غیب از نگاه قرآن و روایات،‌ علم غیب از نگاه فلاسفه، علم غیب از نگاه فلسفه سینایی، علم غیب از نگاه فلسفه اشراقی، علم غیب از نگاه فلسفه صدرایی، علم غیب در کلام اسلامی و علم غیب از نگاه شیخ مفید مطرح می‌شود.

علم غیب پیامبر و امام از نگاه عقل را دیگر فصل این کتاب می باشد. در این بخش قلمروی علم غیب پیامبر و امامان از منظر فیلسوفان اسلامی، قلمروی علم غیب پیامبر و امام از منظر متکلمان و در نهایت نقد و بررسی شبهات پیرامون علم غیب مطرح می‌شود.

نهج البلاغه، نقدها و پاسخ ها

30000 تومان 24000 تومان
نهج البلاغه میراث گران بهایی از معارف الهی است که از امیرمومنان علی، علیه السلام، به یادگار مانده است. عالمان و اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان بیش از 10 قرن است که عظمت سخن و صاحب سخن را ستوده و هر کدام در حد توان خویش این شاهکار علمی، ادبی و اخلاقی را ستایش کرده اند و برخی نیز به نقد آن نشسته اند، از جمله در انتساب این کلمات به امام علی، علیه السلام، ایجاد شبهه کرده اند. این کتاب بر آن است که به تبیین این انتقادات و پاسخ آنها بپردازد. درباره نهج البلاغه، این دائرت المعارف فرهنگ اسلامی، نقدهایی شده، و از آنجا که با حذف پرسش یا پرسشگر، سوال از بین نرفته بلکه تقویت می شود، به آن نقدها پاسخی شایسته و عالمانه داده شده است. * این اثر، دارای شش فصل می باشد که عبارتند از: فصل اول: پیشینه نقد و نظر پیرامون گردآورنده نهج البلاغه فصل دوم: شیوه های مواجهه با نقادان فصل سوم: بررسی نقدهای پیرامون گردآورنده نهج البلاغه فصل چهارم: بررسی نقدهای پیرامون انتساب نهج البلاغه به امام علی علیه السلام فصل پنجم: بررسی نقدهای پیرامون استناد نهج البلاغه فصل ششم: نقد دیدگاه نهج البلاغه در موضوع زن.