نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

وحدت اسلامی، بيداری اسلامی: مفاهيم و پيشينه

56000 تومان
این کتاب از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول تحت عنوان «کلیات؛ تعاریف و مفاهیم» و بخش دوم با عنوان « چهره ها، اندیشه‌ها و تکاپوها». کتاب «وحدت اسلامی، بیداری اسلامی؛ مفاهیم و پیشینه» در ادامه‌ کتاب «تاملی بر مساله‌ وحدت اسلامی از دیرباز تا دیروز با تکیه بر جنبش اتحاد اسلام» نویسنده محترم است. مولف محترم در کتاب جدید خود «وحدت اسلامی، بیداری اسلامی؛ مفاهیم و پیشینه» به صورتی در خور به دو مقوله‌ وحدت اسلامی و بیداری اسلامی در حوزه‌ گسترده و پیشینه‌ تاریخی آن در دوران معاصر یا جنبش اتحاد اسلام پرداخته است. این کتاب از به هم آمدن دو بخش تشکیل شده است. بخش اول تحت عنوان «کلیات؛ تعاریف و مفاهیم» و بخش دوم با عنوان « چهره ها، اندیشه‌ها و تکاپوها».