نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

شیخیه و غلو در موضوع امامت

55000 تومان
بزرگان شیخیه تحلیل های خاصی از موضوع امامت را در آثار خود بیان کرده اند که زمینه ی انتساب غلو به شیخیه را فراهم ساخته است؛ آنها معتقد به علل اربعه بودن امامان(ع) در نظام آفرینش اند و ائمه(ع) را علت غایی، مادی، صوری و فاعلی در هستی می دانند و بر این اساس اموری از جمله: آفریدن، روزی دادن، حیات دادن و میراندن را به ایشان نسبت می دهند که در این نوشتار دیدگاه های خاص شیخیه، ادله و ریشه های آنها تبیین شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. * کتاب حاضر از 7 فصل تدوین یافته است، که فهرست عناوین آنها عبارت است از: 1- کلیات 2- سیر پیدایش شیخیه در بستر تاریخ 3- دیدگاه شیخیه در امامت و علت غایی، مادی و صوری دانستن ائمه علیهم السلام 4- غلو در اعتقاد شیخیه به علت فاعلی یا علت تامه بودن ائمه 5- بررسی محدوده تصرفات علت فاعلی دانستن ائمه در دیگاه شیخیه 6- نقد و بررسی فروعات موضوع غلو در امامت 7- ریشه های غلو در امامت در واکاوی اعتقاد شیخیه به مبدا و معاد