نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

دين و قرائت پذيری

50000 تومان
در چکیده این کتاب می خوانیم:"با نگرش اجمالی به سخنان کسانی که در جامعه ما در ارتباط با تعدد قرائت ها از دین سخن گفته اند، مشخص میشود که با طیفی از نظریات روبه رو هستیم. عده ای تعدد قرائت ها از دین را امری طبیعی تلقی کرده و به راحتی از تعدد قرائت ها سخن میگویند.در مقابل، کسانی نیز نظریه وحدت قرائت را امری طبیعی می دانند. آنها معتقدند کسانی که تعدد قرائت ها از دین را مطرح میکنند، راه انحرافی پیموده و از مبانی منحرف غربی در ارتباط با دین متأثر شده اند. در این میان، می توان نظریاتی یافت که تعدد قرائت ها را در نحوه ای از وحدت جست و جو و توجیه می کنند. "* اثر حاضر کوششی است برای تبیین علمی مسئله قرائت پذیری دین، که در جامعه ما دچار حواشی مختلف سیاسی و اجتماعی، و موضع گیری های افراطی در انکار و تایید شده است. این اثر سعی می کند که از جهت تاریخی به ریشه های شکل گیری مسئله تعدد قرائت ها از دین پرداخته و در حد امکان به بیان نظریات مختلف پرداخته و آنها را بیررسی و نقد کند.