نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

زمينه‌ های تفکر سياسی در قلمرو تشيع و تسنن

50000 تومان
مجموعه ی حاضر، بسط و تفصیل چهار سخنرانی نگارنده است که در پاییز سال 1366 در تالار موزه ی هنرهای معاصر ایراد شده است.در بخش نخست، جنبش های دینی در دوران معاصر و خصوصیات و دیدگاه های متفاوت آن ها معرفی می شود. بخش بعدی کتاب، بحثی است درباره ی تلقی تاریخی شیعه و سنی و اعتقادات مبتنی بر آن، که در پی آن، اصول مهم اندیشه ی سیاسی اهل سنت و تشیع بررسی می شود که از آن جمله است: حکومت و حاکم، و قدرت و عدالت از منظر شیعه و سنی. نگارنده در بخشی از کتاب تصریح می کند: "ورود دو جامعه ی شیعی و سنی به تاریخ معاصر، به دو شکل کاملا متفاوت صورت گرفته است. این دو، تمدن و فرهنگ و اندیشه ی نوین را به دو گونه تجربه کردند و این فرهنگ هم آنان را به دو نوع مختلف تحت تاثیر قرار داد".