نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

مهدویت نگاری در سده های نخستین

46000 تومان
مطالعه احادیث کتاب الغیبه نعمانی و کتاب الغیبه شیخ طوسی که از مهم ترین و قدیمی ترین مابع شیعه در موضوع مهدویت هستند و مقایسه آن ها با داده های فهرستی و حدیثی موجود، نشان می دهد این دو مولف از کدام مصادر در تدوین کتاب های خود بهره برده اند.مهم ترین فواید بازشناسی مصادر حدیثی نخستین را می توان شناسایی کتاب های مورد اعتماد محدثان قدیم شیعه، بررسی کلی روایات و کتاب یک راوی، شناسایی نسخه های و حل تعارضات بر شمرد.بازشناسی حجم بسیار بیشتری از مصادر، توجه به روایات مشابه در دیگر مصادر حدیثی، تحلیل مصدر شناختی درباره روایات، به حداقل رساندن گمانه زنی ها، اجتناب از بیان حدس و احتمالات ضعیف و انجام کار آماری با ارائه جدول و نمودار از مهم ترین یافته ها و دستاوردهای این کتاب است.