نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

اعتقادات و باورهای بومیان قاره امریکا شمالی، مرکزی، جنوبی

60000 تومان
قارّه آمریکا در قرن پانزدهم میلادی کشف شد. قارّه‌ای وسیع با ساکنانی که قدمت آنان به 30 هزار سال قبل از میلاد با اعتقادات و باورهایی عمیق به چشم می‌خورد.پژوهش حاضر درباره قارّه آمریکا بوده که در میان خشکی‌های کره زمین از آخرین کشفیات است. در این پژوهش به اعتقادات و باورهای بومیان قارّه آمریکا شمالی، مرکزی و جنوبی پرداخته شده است.