نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تاریخ امامیه؛ گذری بر ده قرن تاریخ سیاسی شیعیان دوازده امامی

30000 تومان
کتاب حاضر مروری اجمالی بر تحولات و رویدادهای مربوط به تاریخ سیاسی و اجتماعی شیعه امامیه و تحلیل آنها تا ابتدای قرن یازدهم هجری است. در این نوشتار ضمن ارائه مباحثی در مورد شکل گیری شیعه امامیه از همان زمان حیات رسول خدا (ص)، به بحث در مورد اوضاع شیعیان در دوران شش امام نخست آنان پرداخته شده و تاریخچه کوتاهی از حیات تشیع در دوران امام علی (ع)، حسنین، امام سجاد (ع) و صادقین (ع) ارائه گردیده است. در همین زمینه نویسنده به قیام عاشورا و به پیروی از آن برخی از جنبش های شیعی مانند قیام توابین و قیام مختار ثقفی اشاره کرده و شکل گیری دولت های شیعی در دوران حکومت عباسیان و پس از آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است. وی به معرفی حکومت های شیعی مانند آل بویه، آل حمدان، آل مرداس، آل باوند، دولت عیونیان، سربداران، مرعشیان، آل کیا، مشعشعیان، نوربخشیان، حروفیه و صفویان پرداخته و مهمترین تحولات سیاسی و اجتماعی صورت گرفته در دوران این حکومت های شیعی را گزارش نموده است