نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تصرفات بشر در خلقت پیامدهای کلامی

72000 تومان
این اثر به بررسی و تبیین ماهیت و ویژگی‌های افعال بشری، و پیامدهای کلامی تصرفات بشر در خلقت می پردازد.تصرفات کنونی بشر به طور قطع دارای لوازم و پیامدهای گوناگون فلسفی و کلامی است و از آن جهت که این تصرفات بشری در مخلوقات الهی صورت می گیرد که بر اساس مبانی کلامی و فلسفی و اصول اعتقادی افعال الهی بوده و خلق الهی کامل و احسن ،حکیمانه و غایتمند و تابع علم و مشیت و تدبیر ربوبی است و لذا با توجه با این اصول کلامی و اعتقادی و اهداف خاص تشریعی، نظیر: وعده ظهور حضرت حجت بن الحسن برای اقامه حق و عدل و گسترش دین توحیدی باید دید تصرفات بشر با توجه به پیامدهای کلامی آن چگونه قابل تبیین و تحلیل هستند، به گونه ای که این گونه پیامدها وچالش ها را در پی نداشته باشند.لذا طرح این موضوع هم از منظر تبیین ماهیت و فلسفه افعال بشر و هم به جهت پاسخ گویی به این چالش های کلامی مهم و در خور بررسی وتحقیق است. نوشتار حاضر با استناد به مبانی متقن کلامی و براهین قوی و قویم پس از اشاره به برخی از تصرفات چالش زا ، مهم ترین مسائل کلامی و فلسفی مربوطه را مطرح و مورد تحلیل قرار داده و کوشیده است تا مسائل مطروحه را پاسخ دهد.این تحقیق دستاوردها و نتایج متعدی از حیث نظری و کاربردی و علمی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:1. ارائه نظریه ای کامل و جامع در باب ماهیت حقیقی فاعلیت انسان و مبانی فلسفی و کلامی آن؛2.  پاسخ به چالش های و شبهات مطروحه و رایج با استناد به مبانی متقن فلسفی و کلامی؛3. ارائه نظریه در باب رابطه بایسته و نوع مواجهه معقول انسان و طبیعت؛4. ارائه پیشنهاد هایی برای تدوین نظریه در باب فلسفه افعال و فلسفه تکنولوژی. اشاره به رابطه علی بین نظام تکوین و تشریع و عدم امکان نظریه استقلالی به انسان، طبیعت وجهت داری علم و افعال و تکنولوژی بشری.