نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

دین پژوهی

18000 تومان 14400 تومان
نینیان اسمارت یکی از برجسته ترین و حتی به نوعی یکی از بنیان گذاران دین پژوهی در قرن بیستم است که در ضمن تحقیقاتش به کمبودهای روش شناختی در حوزه ادیان پی برد و دست به اصلاحات در حوزه مطالعات ادیان زد.او روش های تاریخی، علوم فقه اللغوی، نقد ادبی، روان شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی و دیگر رشته ها را به کار گرفت تا بوسیله آن بتواند تاریخ، خاستگاه و کارکردهای ادیان را بررسی کند.این اثر که در واقع مقاله ارزشمند او در دانشنامه بریتانیکاست شامل مطالب زیر است که هر کدام مقدمه ای برای مطالعات گسترده تر در آن حوزه است: ماهیت و اهمیت دین پژوهی، تاریخ دین پژوهی، هدف و روش های بنیادی، مسائل و جهت گیری ها و ...