مشاهده همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

تاريخ کليسای کاتوليک

45000 تومان 36000 تومان
نگارنده در کتاب تاریخ کلیسای کاتولیک با روش نقد تاریخی، کلیسای کاتولیک را از آغاز تا کنون نقد کرده و نقاط ضعف و قوت آن را آشکار ساخته است.وی هم‌چنین، پدیده‌ هایی نظیر سرکوب فکری و دادگاه تفتیش عقاید، سوزاندن زنان ساحره، آزار و اذیت یهودیان، و تبعیض زنان ساحره، آزار و اذیت یهودیان، و تبعیض علیه زنان را بررسی کرده است.نگارنده در پایان نشان داده است اگر کلیسا بخواهد در هزاره‌ سوم آینده‌ای داشته باشد باید چهار شرط را محقق سازد:1- نباید به قرون وسطی یا دوره‌ی نهضت اصلاح دینی یا عصر روشنگری بازگردد و به آن‌ها عشق ورزد، بلکه باید کلیسایی باشد که ریشه در اصل مسیحی خود داشته باشد و بر وظایف کنونی خود متمرکز شود.2- کلیسا نباید مردسالار و دل مشغول تصویرهای کلیشه‌ای از زنان و زبان منحصرا مذکر و نقش‌های از پیش تعیین شده‌ی مبتنی بر جنسیت باشد، بلکه باید کلیسایی اهل مشارکت باشد، که مقام را با فره‌مندی تلفیق کند و زنان را در همه‌ی خدمات کشیشی کلیسا بپذیرد.3- نباید طرفدار امور تنگ‌نظرانه‌ی فرقه‌ای و تسلیم انحصارات فرقه‌ای، پیش‌فرض‌های مربوط به مقامات و نفی مشارک شود، بلکه باید کلیسای جهانی و باز باشد، که از درون وحدت‌گرایی را محقق سازد و بسیاری از بیانات و اعمال وحدت‌گرا، نظیر انجام امور تبشیری، لغو همه‌ی احکام تکفیر و تکمیل انجمن اخوت‌عشای ربانی را دنبال کند.4- نباید اروپا محور باشد و ادعاهای انحارگرایانه مسیحی را مطرح کند و نوعی امپریالیسم رمی از خود نشان دهد، بلکه کلیسای اهل تسامح و جهان شمول باشد که برای حقیقت که همیشه مهم‌ترین چیز است، احترام قائل است، بنابراین، باید بکوشد که از دیگر ادیان درس بیاموزد و به کلیساهای ملی، منطقه‌ای و محلی خودمختاری بدهد".

خدا در اندیشه فیلسوفان غرب – جلد1

115000 تومان 92000 تومان
هانس کونگ، الاهی دان و فیلسوف مسیحی کاتولیک درسال 1928 در شهر سورس سوئیس متولد شد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی به رم، مرکز مسیحیت کاتولیک رفت و در دانشگاه پاپ گریگوری در رشته فلسفه (1948- 1951) و الاهیات ( 1955- 1955) به ادامه تحصیل پرداخت. در این مدت دو رساله به رشته تحریر درآورد: یکی در فلسفه با عنوان اومانیسم الحادی ژان پل سارتر، ودیگری در الاهیات با عنوان "کارل بارت". درسال 1951 برای گذراندن دوره دکتری الاهیات به فرانسه رفت و درموسسه کاتولیک پاریس و دانشگاه سوربن مطالعات فلسفی و الاهیاتی خود را ادامه داد. پس از اخذ درجه دکتری الاهیات به شهر لوزن بازگشت و به طور رسمی به کسوت کشیشی درآمد. در سال 1960 به دعوت دانشگاه توبینگن برای تصدی کرسی استادی الاهیات به آلمان رفت و تا زمان بارنشستگی درآنجا به تدریس پرداخت. در سال 1962 به سمت مشاور الاهیاتی پاپ ژان بیست وسوم منصوب شد که در این سمت توانست اقدامات مهمی ازقبیل تنویر افکار الاهیاتی مقامات کلیسا، ایفای نقش اساسی در تشکیل شورای دوم واتیکان (1962-65) انجام دهد. درسال 1963 رشته الاهیا ت تقریبی را به قصد نزدیک کردن مذاهب مسیحی و در نهایت ادیان مختلف به همدیگر تاسیس کرد که در نهایت به تاسیس موسسه تقریب ادیان انجامید. از این زمان به بعد بیشتر فعالیت های علمی و عملی کونگ درجهت ایجاد وحدت میان ادیان جهان سوق پیدا کرد.

خدا در اندیشه فیلسوفان غرب – جلد2

80000 تومان 64000 تومان
هانس کونگ، الاهی دان و فیلسوف مسیحی کاتولیک درسال 1928 در شهر سورس سوئیس متولد شد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی به رم، مرکز مسیحیت کاتولیک رفت و در دانشگاه پاپ گریگوری در رشته فلسفه (1948- 1951) و الاهیات ( 1955- 1955) به ادامه تحصیل پرداخت. در این مدت دو رساله به رشته تحریر درآورد: یکی در فلسفه با عنوان اومانیسم الحادی ژان پل سارتر، ودیگری در الاهیات با عنوان "کارل بارت". درسال 1951 برای گذراندن دوره دکتری الاهیات به فرانسه رفت و درموسسه کاتولیک پاریس و دانشگاه سوربن مطالعات فلسفی و الاهیاتی خود را ادامه داد. پس از اخذ درجه دکتری الاهیات به شهر لوزن بازگشت و به طور رسمی به کسوت کشیشی درآمد. در سال 1960 به دعوت دانشگاه توبینگن برای تصدی کرسی استادی الاهیات به آلمان رفت و تا زمان بارنشستگی درآنجا به تدریس پرداخت. در سال 1962 به سمت مشاور الاهیاتی پاپ ژان بیست وسوم منصوب شد که در این سمت توانست اقدامات مهمی ازقبیل تنویر افکار الاهیاتی مقامات کلیسا، ایفای نقش اساسی در تشکیل شورای دوم واتیکان (1962-65) انجام دهد. درسال 1963 رشته الاهیا ت تقریبی را به قصد نزدیک کردن مذاهب مسیحی و در نهایت ادیان مختلف به همدیگر تاسیس کرد که در نهایت به تاسیس موسسه تقریب ادیان انجامید. از این زمان به بعد بیشتر فعالیت های علمی و عملی کونگ درجهت ایجاد وحدت میان ادیان جهان سوق پیدا کرد.

خدا در اندیشه فیلسوفان غرب – جلد3

110000 تومان 88000 تومان
هانس کونگ، الاهی دان و فیلسوف مسیحی کاتولیک درسال 1928 در شهر سورس سوئیس متولد شد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی به رم، مرکز مسیحیت کاتولیک رفت و در دانشگاه پاپ گریگوری در رشته فلسفه (1948- 1951) و الاهیات ( 1955- 1955) به ادامه تحصیل پرداخت. در این مدت دو رساله به رشته تحریر درآورد: یکی در فلسفه با عنوان اومانیسم الحادی ژان پل سارتر، ودیگری در الاهیات با عنوان "کارل بارت". درسال 1951 برای گذراندن دوره دکتری الاهیات به فرانسه رفت و درموسسه کاتولیک پاریس و دانشگاه سوربن مطالعات فلسفی و الاهیاتی خود را ادامه داد. پس از اخذ درجه دکتری الاهیات به شهر لوزن بازگشت و به طور رسمی به کسوت کشیشی درآمد. در سال 1960 به دعوت دانشگاه توبینگن برای تصدی کرسی استادی الاهیات به آلمان رفت و تا زمان بارنشستگی درآنجا به تدریس پرداخت. در سال 1962 به سمت مشاور الاهیاتی پاپ ژان بیست وسوم منصوب شد که در این سمت توانست اقدامات مهمی ازقبیل تنویر افکار الاهیاتی مقامات کلیسا، ایفای نقش اساسی در تشکیل شورای دوم واتیکان (1962-65) انجام دهد. درسال 1963 رشته الاهیا ت تقریبی را به قصد نزدیک کردن مذاهب مسیحی و در نهایت ادیان مختلف به همدیگر تاسیس کرد که در نهایت به تاسیس موسسه تقریب ادیان انجامید. از این زمان به بعد بیشتر فعالیت های علمی و عملی کونگ درجهت ایجاد وحدت میان ادیان جهان سوق پیدا کرد.

متفکران بزرگ مسیحی

آماده چاپ
کتاب متفکران بزرگ مسیحی نوشته هانس کونگ با محوریت الاهیات مسیحی به نگارش درآمده است. هانس کونگ در این کتاب به هفت متفکر برجسته مسیحیت که هریک دارای اثری در زمینه الاهیات مسیحی هستند، می پردازد. کسانی همچون پولس، اوریگن، اگوستین، توماس آکوئیناس، مارتین لوتر، شلایر ماخر و کارت بارت از جمله افرادی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند.نوشته حاضر باتوجه به بن مایه ها یا عناصر اساسی مسیحیت به تشریح متفکران فوق الذکر می پردازد و هدف مفروض خود را نیز طرح اندیشه های هریک از آنها و نقاط تلاقی و یا تعارض آنها در نظر می گیرد.

هنر زیستن؛ تاملاتی در معناداری زندگی

85000 تومان 68000 تومان
آیا زندگی ارزش زیستن را دارد؟ شاید بتوان گفت که این پرسش در دوره جدید به‌ویژه پس از ظهور ایدئولوژی‌های بشری به مهمترین مسئله انسان جدید مبدل گشت. متفکران جدید عمدتا با رویکرد نظری - فلسفی به موضوع پرداخته‌اند. می‌توان گفت که آقای کونگ در این کتاب به شیوه‌ای عملی و به‌دور از مباحث انتزاعی فلسفی به مسئله پرداخته است. عناوین همه فصل‌های کتاب با «زندگی» ارتباط پیدا می‌کنند و از این جهت می‌توان آن را نوعی فلسفه عملی زندگی دانست؛ زندگی آن طور که خود نویسنده به‌عنوان فیلسوف و الاهی‌دان جدید آن را تجربه کرده‌است.