نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

راهنمای دین پژوهی، آشنایی با ده رویکرد در مطالعه ادیان

140000 تومان 112000 تومان
این کتاب نقشه راهی است برای آشنایی با برخی حوزه‌ها، موضوعات و روش‌های دین‌پژوهی مدرن و پسامدرن. وقتی سخن از دین‌پژوهی مدرن یا پسامدرن می‌رود، تمام انگاره‌های پیشامدرن/سنتی را باید از چشم شست.بیشتر دین‌پژوهی‌های کنونی، به مدرنیته و علوم جدید اشاره دارند و سودای پژوهش علمی پیرامون دین را در سر می‌پرورانند؛ از این روست که علم دین/ دین‌پژوهی با همه آنچه سده‌ها با سویِ چشم عالمان و عرق مجاهدانِ درون هر سنت و فرهنگ خاص، و با نام کلام، فقه، تفسیر، اخلاق، عرفان و ... برای فهم و بیان پیام خداوند در متون مقدس قوام گرفته، متفاوت است.این کتاب نقشه راهی است برای آشنایی با برخی حوزه‌ها، موضوعات و روش‌های دین‌پژوهی مدرن و پسامدرن.