نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان

140000 تومان
یکی از پرسش‌های مهم که درباره اندیشه منجی موعود در ادیان مطرح می‌شود این است که آیا اصولا موعودباوری اندیشه‌ای مثبت و سازنده ارزیابی می‌شود؟اگر آری، امکانات این اندیشه برای بهبود وضع بشر چیست؟ در هرکدام از ادیان این اندیشه حامل چه انرژی مادی و معنوی‌ است؟ برخی از مهم‌ترین امکانات موعودباوری برای خیر و بهبود وضع بشر را می‌توان چنین شماره کرد:1)به دست دادن آرمان 2) ارائه مسیر 3) تامین امید 4) به دست دادن معنایی برای زندگی و یا فلسفه‌ای برای تاریخ 5) فراهم کردن زمینه‌ای برای تفاهم و همگرایی 6) ایجاد نوعی انتظار فعال 7) عبور دادن بشریت از نوعی امیدهای واهی