مشاهده همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

زمان و سرمدیت؛ جستاری در فلسفه دین

آماده چاپ
کتاب زمان و سرمدیت نوشته والتر ترنس استیس در مجموعه آثار حوزه فلسفه دین، یکی از عمیق‌ترین و در عین حال، ناشناخته‌ترین آثار است. استیس، در این‌ کتاب، به دشوارترین مساله فلسفه دین یعنی مساله ناسازگاری دعاوی دینی، و به خصوص دعاوی دینی راجع به خدا، با یافته‌های عقل آدمی عطف توجه می‌کند. وی، از سویی نمی‌تواند این ناسازگاری را نپذیرد؛ از سوی دیگر، نمی‌تواند به یافته‌های عقل بی‌اعتنایی ورزد و آنها را به هیچ انگارد، و باز، از سوی سوم، نمی‌تواند دعاوی دینی را نیز، به صرف معارضه با احکام عقل، تخطئه و طرد و نفی‌ کند. در طی فصول کتاب، جای‌جای هم آراء کسانی را رد می‌کند که تعارض دین و عقل را قبول ندارند، هم آراء کسانی را که به تحقیر عقل پرداخته‌اند، و هم آراء کسانی را که همان تحقیر را متوجه دین کرده‌اند. نویسنده کوشیده است در مقام رد آراء این سه دسته، ژرف‌نگری و تیزبینی، قدرت تفکر، و انصاف علمی را به حد کمال برساند.

زندیق و زنادیق

آماده چاپ
واژه «زندیق» نخستین بار در کتیبه کرتیر به کار رفته و منظور از آن، پیروان دین مانی است و پس از آن برای پیروان جنبش مزدک مورد استفاده قرار گرفت. این واژه در دوره اسلامی، کاربرد گسترده‌ای یافت؛ تا جایی که حربه‌ای شد برای بیرون راندن رقیبان از صحنه سیاست. از این رو معنا و مصداق این واژه هماره در هاله‌ای از ابهام بوده‌ است. در این پژوهش نگارنده بر آن بوده است تا ضمن به دست دادن وجه اشتقاق این واژه، به سیر تطور و تحول آن بپردازد و از مناظر گوناگون، زندیق و کسانی را که بدان متهم شده‌اند، به مطالعه گیرد. در پایان بعد از بیان آرا و عقاید زنادقه، مختصری از احوال زنادیق معروف بیان شده است. موضوع اثر حاضر، معرفی گروههایی از «زنادیق» از فرقهها و مذاهب مختلف است. در این پژوهش ضمن بیان مفهوم واژه «زندیق» و معانی مختلف ارائه شده از آن، به معرفی گروههایی که از دیدگاههای مختلف زندیق نامیده میشود یعنی مسلک و مرامی را ابداع کردهاند که با اصول توحیدی و مبانی اصلی دین اسلام سازگاری ندارد پرداخته شده است. بر این اساس نویسنده گروههایی مانند مانویان، زرتشتیان، مزدکیان، غلات، صوفیه، اسماعیلیان و برخی دیگر از فرقههای انحرافی را زندیق خوانده و ویژگیهای فکری و عقیدتی آنها را بیان میکند. وی همچنین حدود بیست تن از زندقیان معروف از صدر اسلام و پس از آن را معرفی کرده و اجمالا به بررسی شخصیت آنها پرداخته است.

فقه عبادی؛ پژوهشی در اقوال راجح مذهب امام شافعی

آماده چاپ
باوجود تلاش‌های ارزنده در زمینت تالیف و ترجمه متون فقهی، جامعه شافعیان ایران همچنان نیاز به تالیف کتاب‌های فقهی معتمد، روشمند محور و موجز به فارسی برای دسترسی آسان اقشار و اصناف مختلف شافعیه دارد. پژوهش حاضر در راستای هدف مذکور، برای عموم مردم، مراکز و موسسات علمی، مدارس و مقاطع مختلف تحصیلی حوزه و دانشگاه، تدوین‌شده است.